פוקק ECO רצפתי

575.00

פוקק רצפתי המתאםי לפיקוק הן פקקי שעם בבקבוקי יין והן פקקי כתר לבקבוקי בירה (באמצעות המתאם).